1. Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností Safiro Advisory s.r.o. se sídlem v Praha, Jeseniova 1151/55, PSČ 130 00, IČO: 03558410, zapsané u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou C 233095, jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bikini-boutique.com, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.
 2. K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebitelé, či ne. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách
 3. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i pro nákup zboží v showroom.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky, nebo osobně v některém z showroom.
 2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.
 3. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při případných slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.
 4. Objednávka je v internetovém obchodě odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat“. Znění obchodních podmínek společně s údaji z objednávky je archivováno po dobu 6 let. V případě, že v objednávce zadáte chybná data, máte možnost opravy, a to prostřednictvím objednávkového formuláře či zákaznického účtu.

3. Odstoupení bez udání důvodu

 1. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.
 2. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu info@bikini-boutique.com. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Vzorový formulář pro odstoupení

Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:
Safiro Advisory, Jakubská 2, 110 00 Praha 1, ČR, e-mail: info@bikini-boutique.com

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy: zde uveďte číslo objednávky o koupi následujícího zboží:

objednaného dne:

Jméno spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

Datum

 

 1. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. Náklady spojení se zasláním zboží hradí zákazník. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.
 2. Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu Safiro Advisory s.r.o., Jakubská 2, 110 00 Praha 1 , ČR. Pokud v souvislostí s uzavřením smlouvy zašle prodávající zákazníkovi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek. V případě, že zákazník nezašle prodávajícímu se zbožím i poskytnutý dárek, prodávající je oprávněn pozdržet vrácení kupní ceny zboží zákazníkovi do doby vrácení dárku. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.
 3. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě vyšití monogramů) a u zboží, které které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při odlepení hygienických nálepek u zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou). Dále prodávající upozorňuje, že není možné odstoupit od smlouvy o službě dárkového nebo ekologického balení, jakmile je zboží již zabaleno a služba tím pádem poskytnuta (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupuje prodávající bezodkladně po učinění objednávky, zvolí-li si zákazník v objednávce tuto službu).

4. Reklamace

 1. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 2. Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:
 • vady u věci prodávané se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • běžné opotřebení;
 • u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 • případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.
 1. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (barva zboží se může například lišit z důvodu rozdílného zobrazení barev na různých typech zařízení).
 2. Pro uznání reklamace je nezbytné, aby zákazník dodržoval pokyny pro údržbu zboží: Prát pouze v ruce ve vodě do 30 stupňů celsia, nebělit, prát s prádlem s obdobnými barvami, používat prostředek na jemné prádlo, neždímat, nesušit v sušičce, chemicky nečistit, sušit ve stínu, nežehlit. Plavky je potřeba oprat po každém použití, kdy došlo ke kontaktu s vodou.
 3. v. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail info@bikini-boutique.com nebo kontaktovat telefonicky na telefonním čísle uvedeném na webové stránce. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Safiro Advisory, Jakubská 2, 110 00 Praha 1, ČR společně s vyplněným reklamačním formulářem. Do formuláře je potřeba uvést vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

 

Reklamační formulář:

Reklamující (včetně adresy):

Reklamované zboží:

Doklad o dodávce reklamovaného zboží číslo:………………. Ze dne:

Zjištěná závada:

Navrhovaný způsob řešení reklamace: Oprava / Výměna/ Vrácení ceny/ Jiný (potřeba popsat)

Datum:

Podpis reklamujícího

 

 1. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.
 2. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.
 3. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

5. Způsob platby

 1. Poskytovatelem platební brány pro náš eshop je společnost ComGate Payments a.s.,  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana . Tato platební brána umožňuje platby kartami, taktéž jak standardní bankovní převody. Více informací o průběhu platby kartou je zde: Podpora Comgate | Platby kartou Platby bankovními převody jsou blíže popsány zde: Podpora Comgate | Platby kartou Bank transfers proces is explained here: Podpora Comgate | Bankovní převody
 2. Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím kreditní karty (Mastercard nebo Visa), nebo Google Pay. Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika.
 3. Platba kreditní / debetní kartou - Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.
 4. Platba prostřednictvím Google Pay - Platba proběhne přímo prostřednictvím Vašeho Google účtu. Po zadání objednávky Vás přesměrujeme na Google, kde bude třeba autorizovat platbu v příslušné hodnotě objednávky. Jakmile obdržíme informaci o úspěšné autorizaci, objednávka bude odeslána a následně doručena dle předem uvedené dodací lhůty. V závislosti na způsobu platby přiřazeného ke Google Pay účtu Vám bude odečtena celková částka objednávky po odečtení všech slev, slevových kupónů atd., a to hned po autorizaci nebo odeslání objednávky.
 5. Kontaktní údaje na platební bránu pro dotazy ohledně plateb: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267
   
   

6. Další informace

 1. Prodávající zákazníkům poskytuje různé dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 2. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

7. Výhrada vlastnictví

 1. i. Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

8. Práva k fotografiím

 1. Veškerá práva k fotografiím patří společnosti Safiro Advisory s.r.o.. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.       

9. Obecné informace

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Praha
 4. iv. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.
 5. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím.
 6. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.