Prohlášení o ochraně soukromí

Osobní údaje, které jsou zpracovávány prostřednictvím našich stránek www.bikini-boutique.com, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

To znamená, mezi jiným, že :

 • jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • shromažďování osobních údajů omezujeme pouze na osobní údaje nezbytné pro legitimní účely;
 • nejprve vás požádáme o výslovné povolení ke zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy je váš souhlas požadovaný;
 • přijímáme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také požadavky stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem ;
 • respektujeme vaše právo poskytnout vaše osobní údaje k nahlédnutí, opravit nebo smazat na vaši žádost.

Provozovatel Bikini-boutique.com je zodpovědný za zpracování dat. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme a za jakým účelem. Doporučujeme abyste si jej pozorně přečetli.

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy upraveno 01.08.2023.

Použití osobních údajů

Při používání našeho internetového obchodu od vás získáváme určité informace. Mohou to být osobní údaje. Uchováváme a používáme pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete přímo v rámci vámi požadované služby nebo o kterých je zřejmé, že jsou nám poskytnuty ke zpracování.

Pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující informace:

 • Jméno a adresa
 • Telefonní číslo
 • Fakturační adresa
 • E-mailová adresa
 • Platební údaje
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • IP adresa

Registrace

Nejprve se musíte zaregistrovat do určité části našeho internetového obchodu. Po registraci ukládáme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím své e-mailové adresy. Tyto informace uchováváme, abyste je nemuseli pokaždé zadávat a abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s plněním smlouvy.

Údaje spojené s vaší e - mailovou adresou neposkytneme třetím stranám, pokud to nebude nutné v souvislosti s plněním smlouvy, kterou s námi uzavřete, nebo pokud to vyžaduje zákon. V případě podezření z podvodu nebo zneužití našeho internetového obchodu můžeme osobní údaje předat  příslušným orgánům.

Zpracování vaší objednávky

Když zadáte objednávku prostřednictvím našeho eshopu, použijeme vaše osobní údaje k jejímu zpracování. Pokud je to nutné pro řádné nakládání, můžeme vaše osobní údaje poskytnout i třetím stranám. Více si o tom můžete přečíst později v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Reklama

Kromě informací na našich webových stránkách vás můžeme také informovat o našich nových produktech a službách:

 • emailem
 • poštou
 • prostřednictvím sociálních médií

Newsletter a kontaktní formulář

Nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. V tomto případě je vaše e-mailová adresa přidána do seznamu odběratelů pouze s vaším výslovným souhlasem. Výslovný souhlas se získává potvrzením odběru newsletteru e-mailem. Budete dostávat e-maily s novinkami a nabídkami souvisejícími s našimi produkty. Při nákupu obdržíme vaši e-mailovou adresu. Pokud s tím nebudete nesouhlasit, budeme vám pravidelně zasílat e-maily s nabídkami nebo slevami produktů z našeho sortimentu nebo jiné e-maily související s vaší objednávkou.

Z odběru těchto e-mailů se můžete kdykoli odhlásit pomocí speciálního odhlašovacího odkazu v těchto e-mailech nebo se můžete odhlásit kontaktováním našeho zákaznického servisu.

Z odběru našeho newsletteru se můžete odhlásit následujícími způsoby:

 • S odkazem " Odhlásit odběr " ve spodní části každého newsletteru
 • Kontaktujte náš zákaznický servis

Nabízíme možnost klást dotazy prostřednictvím našeho e-shopu prostřednictvím kontaktního formuláře, případně chatu, kde budete požádáni o vyplnění údajů pro vyřízení vašeho dotazu. Sami si zvolíte, jaké informace poskytnete. Údaje, které nám zašlete, budou uchovávány tak dlouho, jak to bude vyžadovat povaha formuláře nebo obsah vašeho e-mailu pro úplné zodpovězení a zpracování.

Personalizace

Vaše údaje používáme k personalizaci vašeho zážitku z nakupování. Můžeme tak na základě vašich zájmů lépe přizpůsobit nabídku produktů vašim přáním a dělat nabídky, které vás zajímají. Používáme například informace z předchozích objednávek, soubory cookies a vaši IP adresu.

Služby zákazníkům

Pokud se obrátíte na náš zákaznický servis, uložíme poznámky k vaší objednávce. To nám umožňuje rychle vám pomoci, pokud nás znovu kontaktujete.

Publikování

Pokud zveřejníte recenzi na náš internetový obchod nebo produkt, budou následující informace zveřejněny tak, aby byly viditelné všem na internetu:

Jméno – vyberete si jaké jméno použijete. Je možné, že vás ve spojitosti s tímto jménem lze vystopovat. Na vyžádání  anonymizujeme informace, které byly zveřejněny.

 

Zlepšení

Abychom dále zlepšovali náš internetový obchod a služby, někdy vás oslovíme s žádostí o bezplatný průzkum zákazníků nebo trhu. Je možné, že toto šetření provede třetí strana. Tato strana bude uplatňovat stejná pravidla ochrany osobních údajů jako my.

Akce / soutěže

Pokud pořádáme propagační akci nebo soutěž, potřebujeme vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Díky tomu můžeme vyhlásit vítěze ceny a provést propagaci.

Webové stránky a odkazy třetích stran

„Třetí stranou“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který není totožný se subjektem údajů, správcem, zpracovatelem údajů nebo osobami oprávněnými zpracovávat osobní údaje pod přímou kontrolou správce, nebo zpracovatele.

Správci údajů třetích stran vlastním jménem spravují své osobní údaje v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Nezaručujeme a neodpovídáme za soukromí nebo bezpečnost takových stránek, včetně přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti informací na těchto stránkách.

Soubory cookies

Náš internetový obchod používá cookies. Cookies jsou také ukládány prostřednictvím třetích stran, které využíváme.

Při první návštěvě našeho internetového obchodu se zobrazí upozornění, ve kterém vysvětlíme, proč používáme soubory cookies. Další používání našeho e-shopu považujeme za povolení k tomuto používání cookies.

Soubory cookies můžete volně zakázat prostřednictvím prohlížeče. Mějte na paměti, že je možné, že naše webové stránky již nebudou fungovat optimálně.

Cookies používáme pro :

 • ukládání položek do nákupního košíku ;
 • přihlášení a načtení vašich údajů, abyste je nemuseli znovu zadávat;
 • testování vylepšení webových stránek;
 • oznámení o přijetí cookies na našich webových stránkách;
 • poskytování přehledu o tom, jak používáte naše stránky (Google Analytics);
 • umožnění osobního poradenství ohledně dříve zakoupených a/nebo prohlížených položek;
 • uložení, prostřednictvím kterého partnerského webu navštívíte naše webové stránky
 • zobrazování personalizovaných reklam;

Informace, které získáváme od třetích stran

Můžeme o vás získávat informace od třetích stran, včetně prodejců a poskytovatelů služeb, kteří mohou shromažďovat informace naším jménem.

Společnosti, které podporují naše stránky a služby, jako je Shopify.

Naši zpracovatelé plateb, kteří shromažďují platební údaje (např. bankovní účet, informace o kreditní nebo debetní kartě, fakturační adresa) za účelem zpracování vaší platby za účelem splnění vašich objednávek a poskytnutí produktů nebo služeb, o které jste požádali, za účelem plnění naší smlouvy s tebou.

Když navštívíte naše stránky, otevřete nebo kliknete na e-maily, které vám posíláme, nebo při interakci s našimi službami nebo reklamami, můžeme my nebo třetí strany, se kterými spolupracujeme, automaticky shromažďovat určité informace pomocí online sledovacích technologií, jako jsou pixely, webové majáky, vývojáři softwaru, sady, knihovny třetích stran a soubory cookies.

S veškerými informacemi, které získáme od třetích stran, bude nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Nejsme zodpovědní ani neručíme za přesnost informací, které nám poskytují třetí strany, a neneseme odpovědnost za zásady nebo postupy žádné třetí strany. Další informace naleznete níže v části Webové stránky a odkazy třetích stran.

Google Analytics

Google Analytics používáme ke sledování toho, jak návštěvníci používají náš internetový obchod. Se společností Google jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, abychom uzavřeli dohody o nakládání s našimi údaji. Dále nedovolujeme společnosti Google používat získané informace Analytics pro jiné služby Google a IP adresy jsou anonymizovány. Doba uchování návštěvníků a událostí v Google Analytics je 26 měsíců po poslední aktivitě návštěvníka.

Personalizované reklamy

My, naše reklamní sítě a mediální agentury vám můžeme zobrazovat reklamy na našem webu a dalších webových stránkách. Děje se tak na základě vašich předchozích návštěv našich webových stránek a webových stránek třetích stran. Vaše chování při surfování, vyhledávání a nakupování se shromažďuje na základě technik souborů cookies, vaší IP adresy a čísla reklamy, které je spojeno se zařízením, se kterým surfujete. Činíme tak pouze v případě, že jste dali svolení k umístění cookies. Na soubory cookies se vztahuje omezená doba uchování a tato doba se u jednotlivých souborů cookies liší.

Zapojujeme také další externí poskytovatele služeb, aby nám pomohli s různými věcmi. Někdy k tomu potřebují i osobní údaje. Sdílíme pouze údaje, které jsou nezbytné pro zadání, které pro nás provádí externí poskytovatel služeb. Vaše údaje neprodáváme těmto poskytovatelům služeb ani jiným třetím stranám. A se všemi externími poskytovateli služeb uzavíráme smlouvy, ve kterých se dohodneme, co mohou s daty dělat.

Druhy prací, které pro nás naši externí poskytovatelé služeb provádějí, jsou: podpora našich reklamních a marketingových kampaní; podpora při provádění zákaznických průzkumů a získávání hodnocení a recenzí.

Údaje o dětech

Služby nejsou určeny k používání dětmi a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje o dětech. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem dítěte, které nám poskytlo své osobní údaje, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a požádat o jejich vymazání.

K datu účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů nemáme skutečné znalosti o tom, že „sdílíme“ nebo „prodáváme“ (jak jsou tyto pojmy definovány v platném právu) osobní údaje osob mladších 16 let.

Bezpečnost a prevence podvodů

Vaše osobní údaje používáme k odhalování, vyšetřování nebo přijímání opatření týkajících se možné podvodné, nezákonné nebo škodlivé činnosti. Pokud se rozhodnete používat Služby a zaregistrujete si účet, odpovídáte za to, že vaše přihlašovací údaje k účtu budou v bezpečí. Důrazně doporučujeme, abyste své uživatelské jméno, heslo ani jiné přístupové údaje nikomu nesdělovali. Pokud se domníváte, že váš účet byl kompromitován, okamžitě nás kontaktujte

Uchovávání osobních dat

Výše popsané osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení vašich objednávek, včetně záruky. Poté údaje uchováváme po dobu maximálně 26 měsíců pro popsané statistické účely. Údaje budou poté vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost, která vyžaduje delší uchovávání (jako je sedmiletá daňová povinnost uchovávat platební údaje).

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s naším internetovým obchodem prostřednictvím odkazů. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou nakládat s vašimi osobními údaji spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuje se, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně prohlíželi, abyste si byli vědomi těchto změn.

Přístup a změna vašich údajů

V případě dotazů ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo dotazů týkajících se přístupu a změn (nebo mazání) vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

Údaje si můžete sami změnit prostřednictvím přehledu účtu.

Můžete nám také zaslat žádost o zobrazení, změnu nebo vymazání těchto údajů. Můžete také podat žádost o export dat pro data, která používáme s vaším svolením, nebo uvést důvody, proč chcete, abychom omezili zpracování osobních údajů.

Abychom předešli zneužití, můžeme vás požádat, abyste se náležitě identifikovali. Pokud jde o přístup k osobním údajům spojeným se souborem cookie, musíte odeslat kopii příslušného souboru cookie. To najdete v nastavení prohlížeče. Pokud jsou údaje nesprávné, můžete nás požádat o změnu údajů nebo o jejich odstranění.

Stížnosti

Pokud máte stížnosti na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, v závislosti na tom, kde žijete, můžete mít právo odvolat se proti našemu rozhodnutí tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže, nebo podejte svou stížnost místnímu úřadu pro ochranu údajů.

 

Mezinárodní uživatelé

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje mimo zemi, ve které žijete, včetně Spojených států amerických. Vaše osobní údaje zpracovávají také zaměstnanci a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran v těchto zemích.

Pokud přenášíme vaše osobní údaje mimo Evropu, budeme se spoléhat na uznávané mechanismy přenosu, jako jsou standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jakékoli ekvivalentní smlouvy vydané příslušným orgánem Spojeného království, pokud je to relevantní, pokud se údaje nepředávají do země. o kterém bylo rozhodnuto, že poskytuje odpovídající úroveň ochrany.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některá z práv, která máte k dispozici, kontaktujte nás na adrese info@Bikini-Boutique.com, eshop provozovaný společností Safiro Advisory s.r.o, Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika, tel. +420 702 097 277.